Velkommen til Kulturstyrets søknadsgenerator!

Denne nettsiden er designet for å hjelpe foreninger med å lage gode søknader som skal sendes til Velferdstingets Kulturstyre. For at søknaden skal bli behandlet, må foreningen som søker om støtte være registrert hos SiO Foreninger og ha oppdatert informasjon i profilen sin på Min Forening på SiOs Min side før søknaden lastes opp der.

Kulturstyret har krav til hva en søknad skal inneholde, og hva man kan søke støtte til. Informasjon om dette finnes på Kulturstyrets nettsted. Her finnes tildelingskriterier, vedtekter og handlingsplan som Kulturstyret bruker i søknadsbehandlingen, og vi anbefaler foreninger å sette seg inn i disse før de søker støtte.

Denne generatoren hjelper deg å lage en søknad som tilfredsstiller kravene. Hvilke deler søknaden skal bestå av, avhenger av om foreningen er ny eller gammel. Det er lagt inn veiledning og tips til hver del av søknaden.

Det er viktig å bruke tid på å skrive en god og oversiktlig søknad. Dette kommer foreningen til gode, og det sparer tid i hvert steg i søknadsgeneratoren. Husk at SiO Foreninger kan hjelpe foreningen i søknadsprosessen. De tilbyr en rekke kurs som foreninger kan delta på, og tilbyr rådgiving og veiledning til alle foreninger som er tilknyttet SiO.

La oss begynne

Denne siden kommer du ikke tilbake til, så sjekk at informasjonen under er korrekt før du går videre.

Hva slags støtte vil du søke?
Har dere søkt Kulturstyret før?